21-25/6 "1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ & ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

 

Το Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, διοργάνωσε την "1η συνάντηση πολιτιστικών φορέων και συλλόγων" του Νομού Θεσσαλονίκης στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία Θεσσαλονίκης (21-25 Ιουνίου).