ΥΛΙΚΟ "ΟΛΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΔΥΣΚΟΛΑ!" ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

 

ΥΛΙΚΟ "ΟΛΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΔΥΣΚΟΛΑ!" ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ. Συμπεριλαμβάνεται:Αφίσα/Δελτίο Τύπου Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ Δελτίο Τύπου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πατήστε εδώ