24/2 & 25/2 "ΑΠΟΨΕ ΤΡΩΜΕ ΣΤΗΣ ΙΟΚΑΣΤΗΣ" ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ