28/2 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ