ΥΛΙΚΟ "ΘΥΜΕΛΗ" 3Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

 

ΥΛΙΚΟ "ΘΥΜΕΛΗ" 3Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ. Συμπεριλαμβάνεται: Αφίσα/ Δελτίο Τύπου Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πατήστε εδώ