1/3 - 2/3 & 4/3 -5/3 "ΘΥΜΕΛΗ" 3Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ