19/3 & 26/3 ΜΠΑΡΟΚ ΟΠΕΡΑ "ΔΙΔΩ ΚΑΙ ΑΙΝΕΙΑΣ" ΤΟΥ HENRY PURCELL