ΥΛΙΚΟ ΜΠΑΡΟΚ ΟΠΕΡΑ "ΔΙΔΩ ΚΑΙ ΑΙΝΕΙΑΣ" ΤΟΥ HENRY PURCELL

 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ  ΜΠΑΡΟΚ ΟΠΕΡΑ "ΔΙΔΩ ΚΑΙ ΑΙΝΕΙΑΣ" ΤΟΥ HENRY PURCELL. Συμπεριλαμβάνεται:Αφίσα/ Δελτίο Τύπου Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονία/ Δελτίο Τύπου Βράβευση για Μανωλεδάκη Ιωάννα / Βιογραφικό Ιωάννας Μανωλεδάκη/ Δελτίο Τύπου για τις πρωινές παραστάσεις για τα σχολεία