ΥΛΙΚΟ STAND UP COMEDY

 

ΥΛΙΚΟ STAND UP COMEDY. Συμπεριλαμβάνεται:Αφίσα/ Δελτίο Τύπου Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονία/Δελτίο Τύπου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πατήστε εδώ