22/4 & 23/4 "ΓΑΜΟΣ ΑΛΑ....ΡΩΣΙΚΑ" ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ