ΥΛΙΚΟ "THE SALONIKI SOUND FESTIVAL 2018"

 

ΥΛΙΚΟ "THE SALONIKI SOUND FESTIVAL 2018". Συμπεριλαμβάνεται: Αφίσα/ Δελτίο Τύπου Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.