ΥΛΙΚΟ "ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ Ο ΠΟΘΟΣ" ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

 

ΥΛΙΚΟ "ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ Ο ΠΟΘΟΣ" ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ. Συμπεριλαμβάνεται: Αφίσα/ Δελτίο Τύπου Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής  Μακεδονίας/ Δελτίο Τύπου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πατήστε εδώ