17/6 & 18/6 "ΟΙ ΓΑΜΠΡΟΙ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ" ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ