ΥΛΙΚΟ "ΕΝΑ ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ ΓΙΑ ΤΗΣ ΗΠΑ" - ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΥΛΙΚΟ "ΕΝΑ ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ ΓΙΑ ΤΗΣ ΗΠΑ" - ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Συμπεριλαμβάνεται: Φωτογραφικό Υλικο / Δελτίο Τύπου Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας