ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΗΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ "Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗς ΡΟΤΟΝΤΑΣ" ΤΟΥ Δ. ΜΑΡΑΜΗ

 

ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΗΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ  "Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΤΟΝΤΑΣ" ΤΟΥ Δ. ΜΑΡΑΜΗ. Συμπεριλαμβάνεται: Φωτογραφικό Υλικό, Δελτίο Τύπου Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας