ΥΛΙΚΟ "ΠΑΜΕ ΟΡΧΗΣΤΡΑ" ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

 

ΥΛΙΚΟ "ΠΑΜΕ ΟΡΧΗΣΤΡΑ" ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. Συμπεριλαμβάνεται: Αφίσα/ Δελτίο Τύπου Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας