ΥΛΙΚΟ "Η ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ"

 

ΥΛΙΚΟ "Η ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ". Συμπεριλαμβάνεται: Αφίσα / Δελτίο Τύπου Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας