Εκδηλώσεις στο Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος 2019 - Σεπτέμβριος