ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ BROADWAY ΣΤΟ HOLLYWOOD ΣΤΟ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΣΕΡΡΩΝ, ΣΕΡΡΕΣ

 

ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ BROADWAY ΣΤΟ HOLLYWOOD ΣΤΟ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΣΕΡΡΩΝ, ΣΕΡΡΕΣ. Συμπεριλαμβάνεται: Αφίσα/ Δελτίο Τύπου Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.