ΥΛΙΚΟ "H ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ Κ.Τ" ΤΟΥ ΦΡΗΝΤΡΙΧ ΝΤΥΡΕΝΜΑΤ

 

ΥΛΙΚΟ "H ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ Κ.Τ" ΤΟΥ ΦΡΗΝΤΡΙΧ ΝΤΥΡΕΝΜΑΤ. Συμπεριλαμβάνεται: Αφίσα/ Δελτίο Τύπου Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας