ΥΛΙΚΟ ΒΡΑΔΙΑ STAND UP COMEDY SHOW

 

ΥΛΙΚΟ ΒΡΑΔΙΑ STAND UP COMEDY SHOW 8/12, 14/12-16/12, 21/12 & 22/12. Συμπεριλαμβάνεται: Αφίσα/ Δελτίο Τύπου Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας