ΥΛΙΚΟ "ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ...ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ"

 

ΥΛΙΚΟ "ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ...ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ". Συμπεριλαμβάνεται: Αφίσα/ Δελτίο τύπου Αρωγής Θεσσαλονίκης