ΥΛΙΚΟ "2ΗΜΕΡΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ" ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ ΠΕΛΛΑΣ

 

ΥΛΙΚΟ "2ΗΜΕΡΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ" ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ ΠΕΛΛΑΣ. Συμπεριλαμβάνεται: Αφίσα/ Δελτίο Τύπου Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.