ΥΛΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ EDITH PIAF "LA VIE EN ROSE"

 

ΥΛΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ EDITH PIAF "LA VIE EN ROSE". Συμπεριλαμβάνεται, αφίσα/ Δελτίο Τύπου Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας