4/2 ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ EDITH PIAF "LA VIE EN ROSE"