ΥΛΙΚΟ "ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ" ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

 

ΥΛΙΚΟ "ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ" ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ. Συμπεριλαμβάνεται: Αφίσα/ Δελτίο Τύπου Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.