ΥΛΙΚΟ "ΟΛΓΑ" ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

 

ΥΛΙΚΟ "ΟΛΓΑ" ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ . Συμπεριλαμβάνεται: Αφίσα/ Δελτίο Τύπου Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.