ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ Π.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ|ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ