Ιστορικό

 • Το Κέντρο Πολιτισμού έχει σκοπό την ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

   

 • Σύνοψη εταιρείας

  Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ είναι μια Ανώνυμη εταιρεία με μοναδικό μέτοχο την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σκοπός της εταιρίας είναι η ενίσχυση και προαγωγή της πολιτιστικής ζωής και καλλιτεχνικής παιδείας και δημιουργίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

  Στις αρμοδιότητες του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ανήκουν ιδίως η ανάπτυξη και προώθηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, η διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. η διενέργεια ερευνών για πολιτιστικά θέματα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

  Ιδρύθηκε το έτος 1996 και κατά τα χρόνια της λειτουργίας του έχει να επιδείξει σημαντική παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα, αρχικά του Νομού Θεσσαλονίκης και τώρα της Περιφέρειας, υλοποιώντας πληθώρα εκδηλώσεων και παρεμβάσεων. Μέσα από αυτά τα 20 χρόνια παρουσίας του οργάνωσε πολλές εκδηλώσεις και δρώμενα είτε με αυτοδιοργανώσεις είτε σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με Πολιτιστικούς και Κοινωνικούς Φορείς, ή με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ή ακόμα και με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Το Κέντρο Πολιτισμού προέβαλε την πλούσια πολιτιστική και πολιτισμική μας κληρονομιά, δημιούργησε, στήριξε και ανέδειξε σημαντικούς θεσμούς, στάθηκε στο πλευρό νέων δημιουργών και ενίσχυσε τη συμμετοχή των πολιτών στα πολιτιστικά δρώμενα.

 • Αναλυτική περιγραφή

  Η σελίδα του Κέντρου Πολιτισμού της Π.Κ.Μ. έχει σκοπό να προβάλει όλα τα πολιτιστικά δρώμενα που συμβαίνουν στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ αλλά κυρίως να προβάλει τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή τελούν υπό την αιγίδα του Κέντρου Πολιτισμού.