ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 11η ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΙΗΣΗΣ-ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΙΗΤΩΝ

 

Υλικο για την 11η Γιορτή Ποίησης-Γιορτή των Ποιητών

Συμπεριλάμβάνεται Δελτίο Τύπου/ Πρόγραμμα εκδήλωσης