9/4 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ-ΕΠΑΙΝΩΝ ΤΟΥ 7ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ