ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ-ΕΠΑΙΝΩΝ ΤΟΥ 7ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Υλικό για την εκδήλωση της απονομής Βραβείων-Επαίνων του 7ου Πανελλήνιου Μαθητικού  Ποιητικού Διαγωνισμου.

Συμπεριλαμβάνετα: Δελτίο Τύπου του Κέντρου Πολιτισμού της Π.Κ.Μ