ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΘΥΜΕΛΗ" 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΘΥΜΕΛΗ" 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ. Συμπεριλαμβάνεται: Αφίσα/ Δελτίο Τύπου Κέντρου Πολιτισμού/Δελτίο Τύπου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πατήστε εδώ