Εκδηλώσεις στο Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος - 2017