Εκδηλώσεις στο Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος 2017 - Φεβρουάριος