17 & 18/12 "ΒΡΑΔΙΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ" ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΙΡΑΝΑ