ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ SING FOR PINK "STRINGLESS SING FOR PINK" ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗ ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ STRINGLESS

 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ SING FOR PINK "STRINGLESS SING FOR PINK" ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗ ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ STRINGLESS. Συμπεριλαμβάνεται: Αφίσα/ Δελτίο Τύπου Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ Φωτογραφία Αντιπροσωπευτική/Δελτίο Τύπου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πατήστε εδώ