16-20/6 "3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

 

Το Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης διοργάνωσε την "3η Συνάντηση Πολιτιστικών Φορέων και Συλλόγων του Νομού Θεσσαλονίκης στην παραλία από 16-20 Ιουνίου 2010