31/5 Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ -"ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ. Η ΤΕΧΝΗ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΚΑΛΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ"

ΤΕΤΑΡΤΗ  31 ΜΑΙΟΥ 2017  ΏΡΑ 16:30 

Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ. Η ΤΕΧΝΗ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΚΑΛΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ »ΑΝΟΙΧΤΟ ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ