28/5 "ΠΟΙΟΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ" ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ