12/6 "Η ΚΩΜΩΔΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΩΤΑ" ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ