ΥΛΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ "ΤΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΡΙΒΕΣ"

 

ΥΛΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ "ΤΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΡΙΒΕΣ". Συμπεριλαμβάνεται: Αφίσα/ Δελτίο Τύπου Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ Δελτίο Τύπου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πατήστε εδώ