Εκδηλώσεις στο Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος 2018 - Σεπτέμβριος